162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Пролетарская, д. 59

Телефон: 8 (8202) 77-77-11

Факс: 77-77-66

E-mail: info@gptev.ru

График установки ОДПУ в МКД

№ П/П Место проведения работ Адрес № дома СМР ПНР Сдача работ и подписание КС 
        Начало Завершение Начало Завершение Начало Завершение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 г. Череповец Устюженская 4 10.04.2019 12.04.2019 13.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 24.04.2019
2 г. Череповец Бардина 31 10.04.2019 12.04.2019 13.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 24.04.2019
3 г. Череповец Бардина 9 10.04.2019 12.04.2019 13.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 24.04.2019
4 г. Череповец Металлургов 65 10.04.2019 12.04.2019 13.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 24.04.2019
5 г. Череповец Устюженская 10 11.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 22.04.2019 23.04.2019 25.04.2019
6 г. Череповец Клубный  4 11.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 22.04.2019 23.04.2019 25.04.2019
7 г. Череповец Клубный  6 11.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 22.04.2019 23.04.2019 25.04.2019
8 г. Череповец Бардина 8 12.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 26.04.2019
9 г. Череповец Чкалова 10 12.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 26.04.2019
10 г. Череповец Чкалова 14 12.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 26.04.2019
11 г. Череповец Чкалова 24 12.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 26.04.2019
12 г. Череповец Устюженская 20 15.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 24.04.2019 25.04.2019 29.04.2019
13 г. Череповец Устюженская 22 15.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 24.04.2019 25.04.2019 29.04.2019
14 г. Череповец Устюженская 26 15.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 24.04.2019 25.04.2019 29.04.2019
15 г. Череповец Сталеваров 40 16.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 30.04.2019
16 г. Череповец Беляева 80 16.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 30.04.2019
17 г. Череповец Беляева 82 16.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 30.04.2019
18 г. Череповец Беляева 88 16.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 30.04.2019
19 г. Череповец Ленина 142 17.04.2019 19.04.2019 20.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 06.05.2019
20 г. Череповец Весенняя 17.04.2019 19.04.2019 20.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 06.05.2019
21 г. Череповец Любецкая 13 13 17.04.2019 19.04.2019 20.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 06.05.2019
22 г. Череповец Весенняя 7 17.04.2019 19.04.2019 20.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 06.05.2019
23 г. Череповец Устюженская 28 18.04.2019 22.04.2019 23.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 07.05.2019
24 г. Череповец Бардина 20 18.04.2019 22.04.2019 23.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 07.05.2019
25 г. Череповец Бардина 13 А 18.04.2019 22.04.2019 23.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 07.05.2019
26 г. Череповец Менделеева 2 19.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 08.05.2019
27 г. Череповец Менделеева 5 19.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 08.05.2019
28 г. Череповец Менделеева 7 19.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 08.05.2019